videos

سکانس شکست بتمن توسط بین در فیلم شوالیه تاریکی برمی‌خیزد(The Dark Knight Rises,2012)

.

سکانس شکست بتمن توسط بین در فیلم شوالیه تاریکی برمی‌خیزد(The Dark Knight Rises,2012)

پیکسینما: این فیلم که پایانی بر سه گانه شوالیه تاریکی به کارگردانی کریستوفر نولان بود تحسینهای کامل را در میان منتقدان و مردم به همراه داشت. این فیلم توانست بسیاری از رکوردهای فروش را جا به جا کند و در حال حاضر عنوان هشتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را دارد.Telegram.me/Pixinema

سکانس شکست بتمن توسط بین در فیلم شوالیه تاریکی برمی‌خیزد(The Dark Knight Rises,2012)

پیکسینما: این فیلم که پایانی بر سه گانه شوالیه تاریکی به کارگردانی کریستوفر نولان بود تحسینهای کامل را در میان منتقدان و مردم به همراه داشت. این فیلم توانست بسیاری از رکوردهای فروش را جا به جا کند و در حال حاضر عنوان هشتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را دارد.Telegram.me/Pixinema

پیکسینما: این فیلم که پایانی بر سه گانه شوالیه تاریکی به کارگردانی کریستوفر نولان بود تحسینهای کامل را در میان منتقدان و مردم به همراه داشت. این فیلم توانست بسیاری از رکوردهای فروش را جا به جا کند و در حال حاضر عنوان هشتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را دارد.Telegram.me/Pixinema

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا