videos

مرکز آموزشی آترین مورد تایید اسکات کلبی

.

مرکز آموزشی آترین مورد تایید اسکات کلبی

اسکات کلبی رئیس انجمن کاربران حرفه ای فتوشاپ در آمریکا، مدیر مسئول مجله Photoshop User، Light it و هم چنین دبیر کل اجرایی کنفرانس جهانی فتوشاپ (Photoshop World) از مرکز آموزشی آترین تقدیر و این مرکز را مورد تایید قرار داد. او تاکید کرد استفاده بهینه از آموزش مجازی، به صورت ویدیویی از مزیت های بسیار بالایی برخوردار است، ضمنا تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه های یادگیری دارد.

مرکز آموزشی آترین مورد تایید اسکات کلبی

اسکات کلبی رئیس انجمن کاربران حرفه ای فتوشاپ در آمریکا، مدیر مسئول مجله Photoshop User، Light it و هم چنین دبیر کل اجرایی کنفرانس جهانی فتوشاپ (Photoshop World) از مرکز آموزشی آترین تقدیر و این مرکز را مورد تایید قرار داد. او تاکید کرد استفاده بهینه از آموزش مجازی، به صورت ویدیویی از مزیت های بسیار بالایی برخوردار است، ضمنا تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه های یادگیری دارد.

اسکات کلبی رئیس انجمن کاربران حرفه ای فتوشاپ در آمریکا، مدیر مسئول مجله Photoshop User، Light it و هم چنین دبیر کل اجرایی کنفرانس جهانی فتوشاپ (Photoshop World) از مرکز آموزشی آترین تقدیر و این مرکز را مورد تایید قرار داد. او تاکید کرد استفاده بهینه از آموزش مجازی، به صورت ویدیویی از مزیت های بسیار بالایی برخوردار است، ضمنا تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه های یادگیری دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا