videos

واکنش آرین وطن خواه به تعریف و تمجید یک بیننده از امید دانا

.

واکنش آرین وطن خواه به تعریف و تمجید یک بیننده از امید دانا

بیننده ای با شبکه ایران آریایی تماس می گیرد و از تلاش های امید دانا برای روز کوروش تقدیر می کند که واکنش تند آرین وطن خواه را در بر دارد.

واکنش آرین وطن خواه به تعریف و تمجید یک بیننده از امید دانا

بیننده ای با شبکه ایران آریایی تماس می گیرد و از تلاش های امید دانا برای روز کوروش تقدیر می کند که واکنش تند آرین وطن خواه را در بر دارد.

بیننده ای با شبکه ایران آریایی تماس می گیرد و از تلاش های امید دانا برای روز کوروش تقدیر می کند که واکنش تند آرین وطن خواه را در بر دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا