علم و تکنولوژی

سفرنامه نمایشگاه خودرو دبی ۲۰۱۹ | قسمت دوم

پایگاه خبری اسب بخار به مناسب برگزاری نمایشگاه خودرو دبی ۲۰۱۹، راهی کشور امارات در حاشیه خلیج فارس شده است. در حال حاضر این کشور به عنوان یکی از قطب های برتر اقتصادی و فناوری جهان شناخته می شود و تا چند سال آینده، برنامه رسیدن به پایتخت اول خودرو دنیا را دارد.در اولین قسمت سفرنامه نمایشگاه خودرو دبی ۲۰۱۹، شما با محمدمهدی تفضلی همراه می شوید و از چگونگی سفر آن ها مطلع خواهید شد. حامی مالی این برنامه وبسایت دیوار است و محتوای تولیدی در روزهای برگزاری این نمایشگاه با مشارکت آن منتظر می شود.

سفرنامه نمایشگاه خودرو دبی ۲۰۱۹ | قسمت دوم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا