تبلیغات

فراخوان مقاله سومین همایش ملی فضای مجازی پاک

محورهای همایش دکترین فضای مجازی پاکفضای مجازی ، آسیبها، تهدیدها و فرصت هافضای مجازی پاک، عناصر تأثیرگذارفضای مجازی پاک،قوانین و سنت های ملی و دینیفناوری در خدمت فضای مجازی پاکفضای مجازی پاک و تولیدات فرهنگیارسال چکیده مقالات : اول تیرماه ۱۳۹۵ الی سی ام مهرماه ۱۳۹۵ارسال مقالات : اول مهرماه ۱۳۹۵ الی سی ام آبان ماه ۱۳۹۵زمان برگزاری همایش : اسفند ماه ۱۳۹۵

فراخوان مقاله سومین همایش ملی فضای مجازی پاک

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا