حیوانات

شكار مار پیتون

در این فیلم ویدئویی با شكار مار پیتون توسط یك شكارچی به كمك افراد قبیله اش آشنا می شویم كه شیوه ای قدیمی برای قبیله بایا است.شكارچی همراه با افراد قبیله اش به لانه مار پیتون نزدیك می شوند. او در حقیقت نقش طعمه را برای مار عظیم الجثه ایفا خواهد كرد.ناینا ابتدا یك پای خود را با دارویی كه جادوگر قبیله در اختیارش گذاشته آغشته می كند. سپس پارچه ای را به دور پایش پیچیده و باز هم از همان مایع به پارچه می مالد تا آن را لیز كند.سپس ناینا پا را به داخل لانه پیتون فرو می برد. او یك پایش را بیرون گذاشته تا مار عظیم

شكار مار پیتون

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا