علم و تکنولوژی

FIR فیلترهای با پاسخ ضربه محدود ( آموزش DSP)

سلسه آموزش های پردازش سیگنال دیجیتال
فصل پنجم: فیلترهای با پاسخ ضربه محدود (FIR)
قسمت بعد: طراحی فیلتر پایین گذر FIR
کانال مهندسی محققان یاسین Http t.me ye ir
وبسایت مهندسی محققان یاسین ye

بیشتر تماشا کنید

FIR فیلترهای با پاسخ ضربه محدود ( آموزش DSP)

دانلود ویدیوی پیش نمایش کیفیت پایین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا