هنری

شعر کوردی دو دانه دو ( کوردوستان )

شعر به زبان کردی در مدح کردستان شیعری کوردی بو کوردوستان شعر پیشوا قاضی محمد با صدای : استاد قادرمرزی

شعر کوردی دو دانه دو ( کوردوستان )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا