علم و تکنولوژی

مراحل ساخت خودنویس در کارخانه – لطیفی

مراحل ی ساخت خودنوس در کارخانه . طراحی قطعات نوک و بدنه و زغال خودنویس و قالب زنی آنها – گروه پارکر لطیفی

مراحل ساخت خودنویس در کارخانه - لطیفی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا