آموزشی

غول چراغ جادو

بابک بهمن خواه درباره قانون جذب با شما صحبت می کند و راه های فرمانبردار کردن کائنات را بیان می کند.

قانون جذب به ما کمک می کند تا در زندگی نتیجه بهتری بگیریم. شرایط خوب و بدی که ما در زندگی تجربه می کنیم، به خاطر جذبی است که در گذشته انجام داده ایم.

چگونه می توانیم قانون جذب را به خدمت خود در آوریم؟

.bahmankhah. m

بیشتر تماشا کنید

غول چراغ جادو

دانلود ویدیوی پیش نمایش کیفیت پایین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا